Gizlilik Politikamız

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Bu internet sitesine (“Site”) erişim ve/veya bu Site tarafından yapılan bütün bilgi veya hizmet talepleri bu politikaya tabi olacak ve kullanıcılardan toplanan ya da kullanıcılar tarafından temin edilen kişisel veriler,  PAK Makina. (“Denetleyici” veya “PAK Makina”) tarafından derlenerek işlenecektir.  Lütfen aşağıdakileri dikkatle okuyarak kullanıcıların kişisel verileri (“Kişisel Veriler”) ile ilgili görüş ve uygulamalarımıza ve bu verileri nasıl işleyeceğimize dair fikir edinin.

Bu bilgilendirmenin amacı, Kişisel Verilerin PAK Makina tarafından nasıl işlendiğini,  kullanıcılar Site’nin çeşitli bölümlerine girmeden ve Kişisel Verilerini vermeden önce onlara açıklamaktır. Her durumda, kullanıcıların,  Site’nin çeşitli bölümlerinde yer alan belirli formları derleyerek Kişisel Verilerini temin etmeden önce bu bilgilendirmeyi okumaları gerekecektir. .
Kullanıcılar, Site’yi ve uygulamalarımızı kullanmakla bu Gizlilik Bildirimi’nde yer alan uygulamaları ve Kişisel Verilerinin aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ederler.
İşbu Gizlilik Beyanı, Site’den bağlantı sağlanan diğer web siteleri için geçerli değildir. Bu bağlantılar aracılığı ile diğer web sitelerine girmeniz halinde bu sitelerin gizlilik politikalarına onay vermenizi öneririz.

Verileri İşlemedeki Amaçlar
Çevrimiçi formların derlenmesi aracılığıyla doğrudan kullanıcılardan alınan veya otomatik olarak elde edilen Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla toplanarak işlenir:

  1. Site aracılığıyla sunulan çeşitli hizmetleri temin etmek ve yönetmek ve kullanıcıların bu hizmetlerle ilgili taleplerini yerine getirmek;
  2. Kullanıcıların PAK Makina ürünleri, hizmetleri veya Site hakkındaki sorularını cevaplamak (Sitenin “İletişim” bölümü);
  3. Siteyi yönetmek ve arıza giderme, veri analizi, testler, araştırma, istatistik ve denetim amaçlı iç işlemleri yerine getirmek;
  4. Site hakkında güncelleme bilgileri göndermek.

Kişisel Veriler Nasıl İşlenecek? 
Kişisel Veriler, esas olarak yukarıda anılan amaçlara sıkı sıkıya bağlı prosedürler kullanılarak otomatik olarak işlenecektir.
Denetleyici, Kişisel Verilerinizin kaybolması, kötüye kullanılması veya değiştirilmesi riskine karşı sizi korumak için geniş çaplı güvenlik önlemleri almıştır.

İşleme tabi Kişisel Veri Kategorileri

Aşağıdaki veriler toplanacak ve işlenecektir:
Kullanıcıların Sitedeki formları doldurmak suretiyle veya telefon, e-posta ya da diğer kanallardan bizimle iletişime geçerek bize temin ettiği kullanıcı bilgileri. Kullanıcıların bize verdiği bilgiler arasında kullanıcıların adı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet,iş ile ilgili olarak girilen bilgiler (özgeçmişler, medya talepleri vb.)örnek olarak sayılabilir.
Kullanıcıların Siteye girdikleri her sefer aşağıdaki bilgiler otomatik olarak toplanır:

  • Kullanıcı bilgisayarının İnternete bağlanırken kullandığı İnternet protokolü (IP) adresi, tarayıcının türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcının eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu gibi teknik bilgiler;
  • Tam Tek Biçimli Kaynak Bulucu (URL), Siteye giriş, Sitede gezinme ve Siteden çıkıştaki tıklama davranışı (tarih ve saat dahil), sayfa yanıtlama zamanları, karşıdan yükleme hataları, belli sayfaların ziyaret süreleri, sayfa etkileşim bilgileri (örneğin sayfayı kaydırma, tıklama ve fare ile gezinme), sayfadan çıkmak için kullanılan yöntemler dahil kullanıcının ziyaretleri hakkında bilgi;

İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği
PAK Makina’nın Site işlevlerine dair kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yıldızla işaretlenmiş kutularda talep edilen Kişisel Verilerin temin edilmesi zorunludur.Talep edilen hizmetler için gereken zorunlu Kişisel Verilerin temin edilmemesi – ya da eksik veya hatalı bilgi temin edilmesi – halinde bu faaliyetlerin yerine getirilmesi imkansız olur, öte yandan isteğe bağlı Kişisel Verilerin hiçbirinin ya da bir kısmımın temin edilmemesi veya hatalı bilgi temin edilmesi halinde ise hizmetlerde herhangi bir aksama olmaz.

Veri Saklama süresi
Denetleyici, yasaların izin verdiği amaçlar doğrultusunda veya yasal saklama sürelerine uygun olarak, Kişisel Verileri, bu verilerin işlenmesindeki amaçlara ulaşmak için gereken süreyi aşmayan bir süre boyunca ya da daha uzun bir süreliğine işleyebilir ve her durumda makul bir gerekçe olmadan bu süreyi uzatamaz.
 
Çerezler
Sitede, kullanıcıları, Sitenin diğer kullanıcılarından ayırt etmek amacıyla çerezler kullanılır. Böylece hem Sitede dolaşan kullanıcılara iyi bir deneyim yaşatma hem de Siteyi geliştirebilme imkanımız olur. Kullandığımız çerezler ve bunları kullanma amaçlarımız hakkında detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyun.

Kişisel Verileri İşleyebilen Kişiler
Kişisel Verilere, Denetleyici’ye ait departmanlarda bulunan ve doğrudan Denetleyici’nin yetkisi altında faaliyet gösteren Veri İşleyen ya da Kişisel Verileri işlemekten sorumlu kişi olarak tayin edilmiş olan çalışanlar ve iş ortakları  erişebilir. Bu kişilere bu konuyla ilgili uygun çalışma talimatı verilecektir. Sorumlu kişiler Veri İşleyen tarafından tayin edilmişse aynı kural Veri İşleyen’in çalışanları ve iş ortakları  için de geçerlidir.
Kişisel Veriler,  Denetleyici tarafından Veri İşleyen olarak tayin edilmiş olan üçüncü kişilere de (örneğin, PAK Makina adına dışarıdan destek sağlayan üçüncü kişilere ) ifşa edilebilir.

Kullanıcı Kişisel Verilerinin İletilmesi veyaYayılması
Kullanıcının Kişisel Verileri, Denetleyici tarafından belirlenen Veri İşleyen dışındaki üçüncü kişilere açıklanmayacak ya da iletilmeyecektir. PAK Makina, kişisel verilerinizi, yasa gereği dışında kendi amaçları için kullanacak olan hiçbir üçüncü kişi ile paylaşmaz. 

Reşit olmayanlar
Sitede reşit olmayanları doğrudan ilgilendiren bir içerik yoktur. Reşit olmayanlar, ebeveynin izni olmaksızın PAK Makina’ya bilgi ya da veri açıklamamalıdır. Dolayısıyla, PAK Makina, reşit olmayanlar üzerinde ebeveynlik sorumluluğu olan herkesi, İnternet’in ve Web’in güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmeye ve PAK Makina’nın reşit olmayan yaştaki kullanıcıların kişisel verileriyle ilgili inisiyatifleri açısından başvurulacak prosedürleri uygulamaya davet eder.

Kişisel Verileri İşleyen Denetleyici ve Veri İşleyenler 
Denetleyici,   Barış T.YILDIZ Şahıs işletmesi olup, kayıtlı merkezi  Arifbey Mah. Orhangazi Cad. 5B Arifiye – Sakarya adresindedir. 
Veri İşleyen ise Site’nin bulunduğu sunucuların yönetiminden ve yapılandırılmasından sorumlu Veridyen firması olup kayıtlı merkezi İzmir’dedir.
Kullanıcı, Site’nin “İletişim” bölümünden söz konusu Kişisel Verilerin Denetleyici’sine mesaj göndererek Veri İşleyenlerin tam listesini temin edebilir.

Haklarınız
Kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. ve 11. Maddesinde atıfta bulunulan haklara, özellikle de kendilerine ait kişisel verilerin kullanımda olup olmadığına dair Denetleyici’den  bilgi alma ve kullanımda olması halinde Kişisel Verilere erişme ve buna ilişkin bilgi talep etme hakkına sahiptir. Bu erişim hakkı kapsamında, kullanıcılar Kişisel Verilerin kökenini ve bunların kullanılmasındaki amaç ve yöntemleri bilmek isteyebilir. Ayrıca Kişisel Verileri güncelleyebilir, düzeltebilir veya bütünleştirebilirler. Herhangi bir zamanda Kişisel Verilerin işlenmesinin durdurulmasını, silinmesini, anonim hale dönüştürülmesini veya engellenmesini isteyebilirler. Kişisel Verilerin işlenmesine yasal gerekçelerle kısmen ya da tamamen itiraz edebilirler. Kullanıcılar, gerekli hallerde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na hak talebinde bulunabilir.
Kullanıcı herhangi bir zamanda Sitenin “İletişim” bölümünden söz konusu kişisel verilerin   Denetleyici’sine mesaj göndererek yukarıda anılan haklarını kullanabilir.

İrtibat 
Bu gizlilik politikası ile ilgili soru, yorum ve talepleriniz bizim için önemlidir ve Sitedeki “İletişim” bölümünden iletilmelidir.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
Gelecekte gizlilik politikamızda yapılacak her tür değişiklik bu sayfada ilan edilecektir. Gizlilik politikamızda meydana gelen güncelleme ve değişiklikleri görmek için lütfen sayfayı sıkça kontrol edin.

Çerez Politikası

Çerezlerin Kullanımı
Çerezler kullanıcının bir internet sitesindeki belli bir sayfaya erişmesi halinde bir sunucudan (burada, bu Sitenin sunucusu) kullanıcının uygulamasına (genellikle İnternet tarayıcısına) gönderilen bilgisayar izi halindeki metin satırlarıdır; çerezler kullanıcının tarayıcısı tarafından otomatik saklanır ve kullanıcının aynı İnternet sayfasına eriştiği her defasında onları üreten sunucuya geri gönderilir. Çerezler, böylece, örneğin bazı İnternet sayfalarına erişimi sağlayarak ve/veya kolaylaştırarak kullanıcının gezintisini iyileştirir veya ziyaret edilen sayfaların ve örneğin daha sık girilen sayfalar,bağlantı hataları vs. gibi diğer özel bilgilerin saklanmasına imkan verir.  Bu nedenle, bu Siteden daha rahat ve eksiksiz yararlanabilmek için, kullanıcıların tarayıcılarını bu çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırması tavsiye edilir.
Tarayıcılar, genellikle çerezleri otomatik kabul edecek şeklide ayarlanmış olur. Ancak, kullanıcılar çerezleri devreden çıkarmak veya silmek için bu hazır yapılandırmayı (her defasında ya da ilk ve son olarak) değiştirebilir ve bunun sonucunda sitenin bazı alanlarını en iyi şekilde kullanamayabilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarının çerez ayarlarını değiştirerek tarayıcıda saklanan çerezlerin şekillerini ve türlerini de kontrol edebilir. Siteye ilk girişinizde karşınıza bir çerez çubuğu çıkararak onaylamanızı istemiştik. Sitede gezmeye devam ettiyseniz, çerezleri kullanmamıza izin vermişsiniz demektir. 

Çerezlerin türleri ve yönetimi
Çerezler, onaylamanız halinde tarayıcınızda ya da bilgisayarınızın sabit diskinde depoladığımız, harf ve rakamlardan oluşan küçük bir dosyadır. Çerezlerde bilgisayarınızın sabit diskine aktarılan bilgiler yer alır.
Aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz:

  1. Kesinlikle gerekli olan çerezler. Bunlar web sitesinin işleyişini ve işlevlerinin kullanılması için gereklidir. Bunlar arasında, örneğin, Sitemizin güvenli bölgelerine giriş yapmanızı sağlayan çerezler vardır. Dolayısıyla çerezleri devreden çıkarmanız bu tür faaliyetleri de engeller.
  2. Analiz/Performans çerezleri. Sadece web sitesinin işlevlerini iyileştirmek amacıyla, websitesinin anonim kullanıcıların taleplerine verdiği cevapların verimliliği hakkında bilgi toplamamızı sağlar; örneğin, kullanıcıların hangi sayfaları sıkça ziyaret ettiği, web sayfalarının açılmasında hata ya da gecikme olup olmadığı, ziyaretçilerin tanınması ve sayılması ve siteyi kullanan ziyaretçilerin nerelerde dolaştığı. 
  3. İşlevsellik çerezleri. Sitenin kullanıcı tarafından yapılan tercihleri hatırlamasını sağlar ve siteye tekrar geldiğinizde sizi tanıyarak daha iyi ve özelleştirilmiş hizmet sunar: örneğin, kullanıcının daha önce talep etmiş olduklarına benzer içerikler önermeye yarayabilir.

Lütfen üçüncü kişilerin de (örneğin reklam ağları veya web trafiği analiz hizmetleri gibi hizmet sağlayıcılar dahil) çerez kullanabileceğini ve bizim bu konuda hiçbir kontrolümüzün olmadığını unutmayın. Bu çerezler analiz/performans çerezleri ya da hedefleme çerezleri olabilir.

Çerezleri devreden çıkarma (‘opt-out’):
Çerezleri engellemek için tarayıcınızda çerezlerden bir kısmının ya da tamamının ayarını reddetmenizi sağlayan ayarlamayı aktifleştirmeniz gerekir. Ancak, eğer tarayıcı ayarlarınızından çerezlerin tamamını engellerseniz (gerekli olanlar dahil) Sitenin bazı yerlerine ya da hiçbir yerine erişemeyebilirsiniz.
Bu Gizlilik Politikasının Türkçe metni ile diğer metinleri arasında ihtilaf olması halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır.